בדואית לכמה ימים בחיפה !

בדואית לכמה ימים בחיפה עיסוי יחיד ומיוחד
כי בשביל נוחות אתה האחד